Společné stanovisko konopných organizací k představení návrhu regulace konopí

10. 01. 2024

Praha, 10. 1. 2024 – Český konopný klastr CzecHemp, Asociace bezpečného konopí a spolek Legalizace.cz vydávají společné prohlášení k představení návrhu legislativních změn, které se týkají pěstování a nakládání s konopím pro jiné než léčebné účely.

V přípravném dokumentu, který představila pracovní skupina kolem národního koordinátora pro drogovou politiku Jindřicha Vobořila, se počítá s povolením samopěstování a vznikem takzvaných konopných společenských klubů. Jedná se o přelomovou změnu konopné legislativy, která by měla být v následujících měsících předložena do prvního čtení v Poslanecké sněmovně.

Výše jmenované organizace, které reprezentují většinu konopného sektoru v České republice, návrh změn vítají. “Zejména povolení samopěstování a ukončení trestání jinak bezúhonných dospělých lidí za pěstování a držení konopí pro osobní potřebu je krokem, jenž odpovídá moderním vědeckým poznatkům i pozitivním zkušenostem ze zemí, kde k takové regulaci již dospěli,” vysvětluje předseda spolku Legalizace.cz Robert Veverka. 

Úplnou novinkou jsou návrhy v oblasti konopné léčby, které by měly být v blízké době upřesněny. Co ovšem v návrhu zásadně chybí, je vznik regulovaného trhu. “Existence komerčního a přísně regulovaného trhu s licencovanými pěstírnami a prodejnami je základním předpokladem úspěšné reformy protikonopných zákonů, jak se ukazuje po celém světě – od Colorada přes Kalifornii až po Kanadu nebo Švýcarsko a Nizozemsko,” upozorňuje manažer konopného klastru CzecHemp Lukáš Hurt. “Díky regulaci lze významně omezovat výnosy ilegálního trhu a zároveň získat finanční prostředky na účinnou drogovou prevenci a vzdělávání.”

Absence regulace trhu s konopím je pro členy Vobořilovy pracovní skupiny obtížně pochopitelná. “Zdrženlivost vlády vůči regulaci komerčního trhu si nedovedu vysvětlit. Zejména ve světle dlouhých jednání, která jsme na toto téma vedli v prvním pololetí roku 2023 se zástupci resortů a s národním protidrogovým koordinátorem. Nechápu, proč se nakonec vláda rozhodla největší a nejsnáze vymahatelnou část chystané reformy z návrhu odstranit,” shrnuje předseda Asociace bezpečného konopí Tomáš Vymazal.

Všechny tři konopné organizace se shodují v tom, že reforma nefunkčních prohibičních zákonů je nezbytná, zároveň upozorňují, že neexistence regulovaného trhu je pouze polovičatým řešením. Povolení samopěstování i konopných klubů jsou dva velmi důležité kroky správným směrem, nicméně neřeší jeden z hlavních problémů, jenž je důsledkem současného represivního přístupu: obrovské a neustále rostoucí zisky ilegálního producentů a dealerů, kteří představují největší riziko pro mládež, potažmo celou společnost.

Vyzýváme proto politickou reprezentaci, aby pokračovala v přípravě legislativy pro regulovaný trh s konopím dle expertních doporučení a výstupů z jednání odborných pracovních skupin. 

Asociace bezpečného konopí sdružuje výrobce, distributory a spotřebitele konopných produktů. Cílem asociace je zvýšit bezpečnost užívání těchto výrobků. Věnuje se vzdělávání, sdílení příkladů dobré praxe a dodržování standardů kvality. 

Český konopný klastr CzecHemp je oborový klastr sdružující neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné instituce a podniky působící v konopném odvětví s cílem rozvíjet konopný sektor v České republice i v celé Evropě.

Legalizace.cz je zapsaný spolek, která přes dvacet let poukazuje na nedostatky konopné legislativy a usiluje o takové změny v zákonech, jež povedou k racionální a spravedlivé drogové politice. 

Kontakty pro média:

Asociace bezpečného konopí: Tomáš Vymazal, 774 363 736, tom.vymazal@gmail.com

CzecHemp: Lukáš Hurt, 730 128 319, manazer@czechemp.cz

Legalizace.cz: Robert Veverka, 773 691 561, robert@legalpub.cz