Regulace psychomodulačních látek

10. 01. 2024
Skupinová fotka z valné hromady Asociace bezpečného konopí v Táboře v roce 2023

Tábor, 24. 11. 2023 – Asociace bezpečného konopí podporuje poslanecký záměr regulace psychomodulačních látek, kam patří například kratom a určité konopné výrobky. Přinese nesmírně potřebnou regulaci trhu, který je dnes naneštěstí otevřený i nezletilým a na kterém se mnohdy objevují výrobky s neodpovídajícím obsahem. Ná zákoně je ale nutno ještě zapracovat.

Když výroba nepodléhá regulaci, nakupující jednoduše nemá garanci, že užije to, co je napsáno na obalu. Na rozdíl od nás dodává spousta firem v branži výrobky, jejichž kusy v jednom balení se od sebe liší v procentech užité látky, a tak je uživatel vystaven riziku předávkování,” říká na podporu regulace psychomodulačních látek jednatel firmy Happy CBD a člen Asociace, Jakub Juha.

Návrh novely zákona o návykových látkách je z pohledu Asociace přísný v zákazu prodeje látek před vypracováním hodnocení rizik. Ještě větším problémem je ale avizovaný zákaz eshopů, který chce předložit Ministerstvo zdravotnictví. Jde o opatření, na které by doplatili obchodníci i zákazníci, mezi které často patří nemocní lidé.

Na zákon by pak měla navazovat vyhláška, která v aktuálně navrhované podobě zakazuje jakékoliv dvě psychomodulační látky míchat. Konopná pryskyřice přitom zpravidla obsahuje  směsici kanabinoidů a dalších látek, jejichž společné působení je nezbytné pro dosažení příslušného účinku. Asociace proto prosazuje, aby bylo míchání kanabinoidů zařazených mezi psychomodulační látky povoleno, samozřejmě pod povinností uvést na obalu kompletní složení. „V opačném případě bude k míchání docházet bez ohledu na legislativu a producenti budou na obaly zase psát jen vágní popisy typu konopí extrakt a tinktura do 1 % THC bez jakékoliv informace o zbylých 99 procentech obsahu,” dodává předseda Asociace Tomáš Vymazal.

Výhrady má Asociace i k regulaci prodeje technického konopí podle způsobu užití uvedeného výrobcem. To bude nepoctivé výrobce přirozeně motivovat k zatajení skutečného smyslu výrobku a dostaneme se do situace, kdy se bude například květ technického konopí prodávat jako technické konopí určené k vaporizaci, ale ještě vám k němu nabídnou papírky a zapalovač jako zcela nesouvisející položky.

Regulace CBD

Ministerstvo zemědělství dlouhodobě řadí všechny výrobky s kanabinoidy mezi potraviny nového typu. Avšak CBD by rádo zařadilo mezi psychomodulační látky s argumentem, že to je jediný způsob, jak zabránit zákazu jeho prodeje. V okolních zemích nicméně příšlušné orgány umožňují prodej výrobků s CBD za stanovených podmínek i v rámci potravinového práva, a tyto produkty jsou běžně dostupné. V této souvislosti často zaznívá námitka, že potraviny nového typu nesmějí být uváděny na trh do doby, než proběhne registrační proces, což ale dle platných nařízení EU není pravda, paradoxně je tomu přesně naopak. Nově zamýšlená skupina psychomodulačních látek se nesmí stát odkladištěm nepohodlných potravin, které žádnou psychoaktivitu či psychomodulační účinky nevykazují.

Novou legislativu psychomodulačních látek považujeme za nesmírně potřebnou pro regulaci existujícího neregulovaného trhu s tzv. novými psychoaktivními látkami jako je např. HHC nebo Kratom. Tyto látky se nemají dostávat k nezletilým a je potřeba, aby tomu legislativa odpovídala. Zařazení CBD do stejné skupiny však nejen neodpovídá její definici, ale zároveň citelně zasáhne dosavadní fungující trh s CBD, a to například zákazem reklamy a významným omezením dostupnosti pro spotřebitele. „Z toho důvodu navrhujeme, aby vláda záležitost s regulací či zákazem CBD odložila do doby, než Evropská komise dokončí registrační proces. Do té doby navrhujeme vyhlásit tzv. přechodné období, během kterého by bylo CBD dostupné pod regulací potravinového práva, které s ohledem na sledované parametry poskytuje vysoký stupeň ochrany zdraví spotřebitele,” uzavírá Libor Duba ze Zelené země.