Kvůli zákazu CBD potravin hrozí ČR spor s EU, varují průmysloví lídři

28. 04. 2023

Státní zemědělská a potravinářská inspekce vyděsila výrobce a prodejce potravin obsahujících CBD. Oznámila totiž, že chystá opatření obecné povahy, kterým z trhu odstraní všechny CBD potraviny. Takové opatření však nebylo s nikým z dotčených subjektů v ČR projednáno ani konzultováno a navíc je v rozporu s rozsudkem Evropského soudního dvora ve věci C-663/18. “Obecně je naprosto nepochopitelné, že státní zemědělská a potravinářská inspekce požaduje od výrobců CBD potravin kompletní dokládání všeho, ale sama s nimi odmítá jakýkoliv dialog. Takový přístup neslouží vůbec k ničemu a jen komplikuje život všem zúčastněným. Pokud by SZPI měla skutečný zájem o ochranu zdraví a bezpečnost spotřebitelů, měla by se s výrobci a prodejci CBD potravin bavit a pomáhat jim při plnění předepsaných pravidel,“ říká Tomáš Vymazal, předseda Asociace bezpečného konopí a exposlanec stojící za konopnou novelou z minulého volebního období.

Je třeba zdůraznit, že plánované opatření Ministerstva zemědělství vynucující stažení CBD potravin z trhu je v přímém rozporu s několika články Rozsudku Evropského soudního dvora ve věci C-663/18, jak je uvedeno v prohlášení samotného Ministerstva. Navíc, potraviny a potravinové doplňky s obsahem CBD jsou v průměru bezpečné a obsahují řádově setiny až tisíciny testovaných/teoreticky rizikových denních dávek. Francie, jako členský stát EU, dokonce umožňuje uvádění CBD produktů s limitem maximální denní dávky CBD (50mg/den) formou potravinových doplňků v rámci bezpečnosti a ochrany spotřebitelů. To Vymazal shrnuje a vysvětluje: “Aniž bychom znali detail plánovaného opatření obecné povahy, pak z prohlášení MZe k této problematice vyplývá, že bude ve věci zákazu uvádění CBD produktů na trh v přímém rozporu hned s několika články Rozsudku Evropského soudního dvora ve věci C-663/18, který v prohlášení zmiňuje samo ministerstvo, zejména z pohledu chybějící materializace rizik a také omezování volného pohybu zboží a služeb jako jednoho z pilířů Smlouvy o fungování EU.”

Celý zákaz CBD potravin v ČR zdá se být motivován pouze snahou Odboru bezpečnosti potravin na Ministerstvu zemědělství ušetřit si práci a zbavit se zodpovědnosti za CBD. “Neexistují žádné ověřené důkazy o škodlivosti běžně užívaných dávek CBD pro lidské zdraví, naopak, četné studie ukazují na jeho pozitivní účinky. Ministerstvo však volí argumentaci studiemi dělanými na stonásobcích až tisícinásobcích bežných denních dávek CBD. Jediným důvodem pro takhle jednostranný přístup může být snaha zastrašit výrobce CBD potravin, aby se rozhodli své výrobky překvalifikovat na cokoliv co nespadá do kompetence odboru bezpečnosti potravin. Úředníkům se CBD totiž především nechce řešit a teprve v druhé řadě mají chuť jej stahovat z regálů,” vyjadřuje svoje znechucení nad úřednickou zvůli Karel Goldmann, stojící za konopnou značkou Herbal Culture z Prahy.

Posledním z nedostatků v argumentaci Ministerstva zemědělství ohledně zákazu CBD potravin, který je třeba podtrhnout, je samotné zařazení CBD mezi tzv. potraviny nového typu, které jsou regulovány podle nové evropské legislativy. “Zařazení CBD mezi novel foods není v souladu s historickou konzumací konopí jako potraviny. Člověk konopí včetně kanabinoidů využívá a konzumuje už tisíce let. Věříme, že poskytnutím dokladů o tradičním užívání konopí v historických záznamech přispějeme k objasnění této problematiky. Ministerstvo zemědělství by pak mělo přehodnotit své rozhodnutí a umožnit lidem využívat přínosy konopí jako potraviny,“ poodhaluje další plány Václav Hršel, majitel konopné značky I am CBD z Brna.

Za Asociaci bezpečného konopí

Tomáš Vymazal, Karel Goldmann a Václav Hršel